Najčastejšie otázky

Aké služby ponúka CentralWork?

Ponúkame komplexné služby, ktoré je možné kombinovať a prispôsobovať Vašim individuálnym potrebám. Zoznam našich služieb nájdete tu.
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac kontaktujte nás alebo vyplňte kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Aké sú ceny Vašich služieb?

Cena je definovaná v závislosti od typu vybranej služby a od Vašich individuálnych požiadaviek. Vypracovaniu cenovej ponuky vždy predchádza konzultácia s naším odborným konzultantom ohľadom bližšej špecifikácie Vašich požiadaviek.

Ako prebieha nábor zamestnancov?

Najskôr kontaktujeme uchádzačov z našej databázy, ktorí spĺňajú Vaše požadované kritéria. V prípade ak v databáze nie je dostatočný počet vhodných kandidátov, využívame náborové kampane, ktoré pravidelne realizuje. Každý potenciálny kandidát absolvuje pohovor, vyplnenie osobného dotazníka, doloženie výpisu z Registra trestov a potvrdenia zdravotného stavu od lekára.

Sú Vaše služby v súlade s platnou legislatívou?

Garantujeme, že všetky naše služby sú v súlade s platnou legislatívou na Slovensku.
Sme držiteľom licencie povoľujúcej činnosť agentúry práce.

Aké sú lehoty pre dodanie zamestnancov?

Dĺžka lehôt závisí od typu pracovných pozícii, ktoré obsadzujeme a od ich počtu. Štandardne pracujeme s lehotami od 7 pracovných dní.