Whistleblowing

Máte podozrenie, že ste sa stali svedkom alebo obeťou porušenia zo strany našej spoločnosti? Nebojte sa na nás obrátiť! Vďaka tzv. whistleblowingu nám pomôžete včas odhaliť prípadné nepoctivé konanie. Prispejete tak k väčšej transparentnosti a etike v pracovnom prostredí. 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov, môžete urobiť oznámenie prostredníctvom nášho interného oznamovacieho systému. Všetky podrobnosti a možnosti ako sa s nami spojiť, nájdete v našej Smernici o riešení oznámení.