Ochrana osobných údajov pre firmy

Osobné údaje potenciálneho klienta vyplývajúce z kontaktného formulára slúžia výlučne na spracovanie ponuky spoločnosťou CentralWork Slovakia, s.r.o., IČO: 50017004, so sídlom Prešov, Keratsinské námestie 1, PSČ 080 01 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 32231/P (ďalej len „CentralWork“).

CentralWork ochrana osobných údajov pre firmy

Osobné údaje potenciálneho klienta nie sú odovzdávané ďalším subjektom. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môže byť kedykoľvek odvolané. Každý má právo na informáciu o tom, aké osobné údaje, na aký účel a akým spôsobom sú o ňom spracovávané. Ak subjekt osobných údajov zistí alebo sa domnieva, že CentralWork vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu alebo v rozpore so zákonom, alebo ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže subjekt osobných údajov požadovať, aby CentralWork odstránil takto závadný stav.