Služby

Temporary Help (Dočasné pridelenie zamestnancov)

Komplexná služba, ktorá zahŕňa vyhľadávanie, výber, testovanie uchádzačov a ich následné zamestnanie formou dočasného pridelenia tak, aby ste sa zbavili zdĺhavej procedúry inzercie, pohovorov, výberu a procedúry zamestnávania pracovníkov. Základnou myšlienkou tejto služby je riešenie Vašich personálnych potrieb na dobu určitú, pričom pridelení zamestnanci sú zamestnancami CentralWork a sú riadení Vašimi kmeňovými zamestnancami.

Pre koho sú služby CentralWork určené?

 • výrobné spoločnosti – výrobný a skladový personál
 • logistické a skladové spoločnosti – skladový a manipulačný personál

Prínosy pre Vás

 • vždy budete mať iba toľko zamestnancov, koľko potrebujete
 • umožní Vám to sústrediť sa na kľúčové oblasti Vášho podnikania
 • odpadá Vám vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • odpadajú Vám náklady na vyhľadávanie a výber zamestnancov

Permanent Placement (Trvalé zamestnávanie)

Nájdenie vhodných uchádzačov pre zabezpečenie trvalých pracovných pozícii. Na základe Vašich požiadaviek pre Vás vyberieme a následne Vám predstavíme uchádzačov, ktorí prešli výberovým procesom a spĺňajú Vaše požiadavky.

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre spoločnosti z rôznych segmentov priemyslu a služieb pri obsadzovaní všetkých druhov pracovných pozícii.

Prínosy pre Vás

 • šetrí čas a náklady Vášho personálneho oddelenia
 • na vybraného uchádzača poskytujeme záruku až po dobu prvých 6 mesiacov
 • platíte až v prípade úspešného vyhľadania a nástupu nového zamestnanca

Try & Hire (Zapožičanie zamestnancov)

Kombinácia služieb Permanet Placement a Temporary Help

Pre koho je služba určená?

 • výrobné spoločnosti – výrobný a skladový personál
 • logistické a skladové spoločnosti – skladový a manipulačný personál

Prínosy pre Vás

 • možnosť vyskúšania si kandidáta na vybranú pozíciu pred prijatím do kmeňového stavu
 • získanie ľubovoľne dlhého času na spoznanie nových zamestnancov
 • zníženie fluktuácie, keďže do kmeňového stavu prijímate už preverených pracovníkov
 • vyššia výkonnosť pracovníka, keďže je v pracovnom vzťahu s CentralWork a jeho cieľom je stať sa zamestnancom Vašej spoločnosti