Ako napísať životopis

ČO NESMIE V ŽIADNOM ŽIVOTOPISE CHÝBAŤ

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  • Meno a priezvisko
  • Adresa bydliska
  • Telefónne číslo, emailová adresa

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

VZDELANIE

JAZYKOVÁ VYBAVENOSŤ

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI

ĎALŠIE ZNALOSTI, PRÍPADNE SCHOPNOSTI, ZRUČNOSTI (ak súvisia s náplňou práce)

 

ĎALŠIE TIPY

PREHĽADNOSŤ – menej je niekedy viac. Pre konzultantku, ktorá denne vidí desiatky životopisu, je prehľadný životopis nezanedbateľným plusom. Používajte medzery, odrážky, tučné písmo. Nepreháňajte to s farbami, úplne postačí čierna.

STRUČNOSŤ– nevypisujte pri každej vašej pracovnej pozícii dvadsať činností, neuvádzajte veľa koníčkov ani príliš vašich vlastností, zručností a schopností. Stručnosť, rovnako ako prehľadnosť, je pre životopis veľké plus.

POSTUPOVOSŤ – začínajte vždy od najpodstatnejších a najaktuálnejších informácií. Na prvom mieste v rade vašich pracovných skúseností bude teda Vaša aktuálna alebo naposledy vykonávaná pracovná pozícia. Rovnako tak na prvom mieste pri dosiahnutom vzdelaní bude Vaša naposledy dokončená škola. Ak máte strednú školu nemusíte uvádzať základnú.

PRAVDIVOSŤ– do životopisu uvádzajte vždy správne a pravdivé údaje. Ak vám skončila platnosť oprávnenia na riadenie VZV, uveďte to rovno. Ak je na pozícii potrebná aktívna znalosť angličtiny, neuvádzajte, že hovoríte plynule, pokiaľ tomu naozaj tak nie je. Vo chvíli, keď zistíme tieto nepresnosti až na pohovore, nepôsobí to dobre a niekedy to môže viesť aj k vyradeniu z výberového konania.

SPRIEVODNÁ/MOTIVAČNÝ LIST – určite je na prospech, pokiaľ napíšete aj sprievodný list, kde prejavíte v pár vetách, o akú pozíciu máte záujem, prečo práve o ňu a prečo ste na ňu vhodným kandidátom.

KONTROLA – pred odoslaním emailu s Vašou reakciou na pozíciu overte, či máte pripojené všetky náležitosti (životopis, motivačný list). Nezabudnite vždy skontrolovať, či máte správne uvedené komu majú dokumenty smerovať - názov potenciálneho zamestnávateľa, personálnej agentúry a samozrejme správne by mal byť uvedená aj pozícia, na ktorú reagujete.

 

Príklad vhodne napísaného životopisu:

JAN NOVÁK
Adresa: Nová 1, 811 01 Bratislava
Telefón: xxx xxx xxx
Email: novak@centralwork.sk


Pracovné skúsenosti:
2018 – doteraz
Firma: ABCD
Pozícia: skladník
Náplň práce: vyskladňovanie a naskladňovanie tovaru, práca so skenerom

2000-2018
Firma: XYZ
Pozícia: skladník
Náplň práce: kontrola a skladovanie tovaru, administratíva


Vzdelanie:
1997 – 2000
SOŠ Praha
učebný odbor: Operátor Skladovanie

Znalosti:
MS Office - Word
Vodičský preukaz sk. B

 

Príklad vhodne napísaného motivačného listu

                                                                                                                                                                     V Bratislave dňa …

Vážená pani,

Rád by som sa uchádzal o pozíciu „Skladník“, ktorú ponúka Vaša personálna spoločnosť. Požadovanú prax mám, nastúpiť môžem po dohode. Som organizačne schopný a zodpovedný.

Budem sa tešiť na Vašu odpoveď.

 

S pozdravom Jan Novák